Tvornica za
vizualnu kulturu.

Web dizajn, hosting,
grafički dizajn, fotografija, multimedija.

Vinko d.o.o. Grafički i web dizajn. Fotografija.

Vinko d.o.o.

Hlapičina 17

40313 Sveti Martin na Muri

Tel: 040 573 250

Fax: 040 573 159

info@vinkoweb.com


Vinko d.o.o. upisano u trgovački registar

Trgovački sud u Varaždinu, Tt-97/949-2

Poslovni račun

Privredna banka d.d 2340009 - 1116005940

MB / MBS / OIB

03823598 / 070049892 / 93324815568

Članovi uprave

Branko Vinko, Dejan Vinko, Marko Vinko

Temeljni kapital

20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti